Kontakt


  • Grafický návrh vytvořila Jitka Hloušková
  • Autoři fotografií: Jef Kratochvil, Miloš Hlaváček, Ivana Nyitrayová, Jarda Buček, Dáša Ubrová

Druhé autorské album JEDENÁCT SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ vzniklo za podpory OSA Partner